2006-01-03

Att bevisa det negativa

Att bevisa det negativa går inte. Jag kan inte slå fast, med någon säkerhet överhuvudtaget att det inte finns tomtar. Och du kan inte slå fast att det inte finns enhörningar. De kan finnas, även om inget talar för det, och den naturliga (och antagligen mentalt sunda) inställningen borde vara att förkasta det som inte kan bevisas, med rimlig säkerhet i kontexten. Ett sådant problem står jag inför i jakten på ett föregivet Lenin-citat, "[o]m vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer." Citatet står inte att finna på de ställen som finns angivna, Valda verk, s. 701 (alt. s. 761). Jag håller precis på att avsluta en gedigen genomgång av de olika utgåvor av Lenin som heter Valda verk, på ett eller annat sätt, och kan med säkerhet säga att citatet inte står att finna där, men jag kan inte med någon säkerhet alls säga att det inte finns någon annanstans. Och jag är säker på att den invändningen kommer att komma upp: "Lenin kan ha sagt det i någon annan skrift, på något annat språk." Sådana argument kommer inte att beaktas, om de inte backas upp med en hänvisning till den aktuella skriften, med namnet på artikeln eller arbetet och en korrekt sidhänvisning*. I RiktPunkt, SKPs tidning, gör man en helt korrekt iakttagelse angående citatet: "Om detta skulle varit Lenins filosofi – hur kunde alla kommunister som studerat hans skrifter undgå att stöta på det? Om det skulle vara en hörnsten för kommunismen – varför har det då hemlighållits för miljoner av kommunister?" Och så är det, varför lyckas inte kommunisterna hitta citatet? Finns det så borde det vara känt, med ordentlig hänvisning, av en mängd kommunister – både av den leninska typen och av andra sorter (rådskommunister, vänsterkommunister, anarkokommunister). Nu är det dock inte känt av varken den ena eller andra sortens kommunister, inte av socialistiska och kommunistiska akademiker, partifolk i de olika kommunistiska grupperna, eller bibliofiler som jag**. Lägger man samman det med att alla referenser som getts har varit felaktiga så är det en besvärande situation för citatets proponenter. Därför håller jag citatets faslkhet som en (relativ) sanning, tills någon kan visa upp det, med korrekt hänvisning så jag själv kan gå till boken och titta efter. *I internationella "leninologiska" kretsar så godtar man inte referenser som inte är till Lenins Collected Works (LCW), och jag hoppas att vi kan ta det som sed att göra det i denna fråga också i framtiden, då LCW även finns tillgängligt till största delen (volymerna 35–40 samt volymerna 44 och 45 är ännu inte överförda till hypertext) via Marxists.org. **Mitt specialområde är dock inte Lenin, eller hans Valda verk, utan främst Lenin och Stalin utgivna på svenska på Förlaget för litteratur på främmande språk, tidiga moskvautgåvor alltså.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag testade lite att försöka hitta citatet på engelska. Det kan vara lite knepigt eftersom det kan översättas på flera olika sätt.

Efter lite experimenterande hittade jag
en träff


På svenska däremot får man mängder med träffar. Enda rimliga slutsatsen man kan dra av det är att ursprunget är svenskt. Internet kryllar av Lenin-citat på engelska, inget lika graverande som detta.

Hon som skrivit texten på engelska har en mailaddress på telia.com, vilket skulle kunna tyda på att hon är svensk.

Vetenskap och socialism sa...

Ja, det är en observation jag också har gjort. Men egentligen så tror jag inte att det spelar roll vilka ansträngningar vi gör för att motbevisa de som använder citatet: de kommer att fortsätta, för det är för bra för att överges – även om det råkar vara falskt.